Loading...

INFORMATII PUBLICE OBLIGATORII

Gestionate prin STIRA Electronic SRL

Actul normativ Informatia de afisat De la data
Ordin ANRE nr.6/2017, art.13, alin.(2) Furnizorul comunica CF, in forma scrisa, pe factura sau pe un document separat, si afiseaza si pe pagina de internet proprie numarul unui post telefonic pus la dispozitie de OR la care este racordat locul de consum, la care CF poate anunta direct OR intreruperile in alimentarea cu energie electrica. 01.04.2017
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.6/2017 art.23 Valorile trimestriale si anuale ale indicatorilor de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, pe categorii de CF, respectiv casnici, noncasnici mici, noncasnici mari pentru o perioada de 3 ani incepand cu anul 2017 01.04.2017
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.6/2017 art.22 Indicatori de performanță 08.02.2017
Data publicarii Denumirea INFO
2020-06-10 15:27:26 2020 - trimestrul I
2020-06-10 15:13:28 2019
2019-04-10 09:31:43 Anul 2018
Ordin ANRE nr. 177 din 16.12.2015, art. 15 alin.(1) Procedura privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea 31.12.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-08-03 11:04:18
Ordin ANRE nr.118 din 17.07.2015, art.4 alin.(1) lit.a) Conditiile generale pentru asigurarea furnizarii energiei electrice 28.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-08-04 16:43:28 pentru toate tipurile de consumatori
Ordin ANRE nr.118 din 17.07.2015, art.4 alin.(1) lit.b) Ofertele-tip definite pe fiecare categorie de client final, conform prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali 28.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2019-01-10 11:47:43 Consumatori non-casnici 10.01.2019-30.06.2019
2019-01-10 11:46:52 Consumatori casnici 10.01.2019-30.06.2019
2018-11-05 11:38:02 Consumatori noncasnici - 2019
2018-11-05 11:36:32 Consumatori casnici
2016-08-03 08:21:10 Oferta tip pentru furnizarea energiei electrice pentru clientul final - consumator noncasnic
2016-08-03 08:20:06 Oferta tip pentru furnizarea energiei electrice pentru clientul final - consumator casnic
Ordin ANRE nr.118 din 17.07.2015, art.4 alin.(1) lit.c) Lista cu informatiile/documentele pe care solicitantul trebuie sa le puna la dispozitia furnizorului pentru elaborarea unei oferte personalizate 28.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-08-17 12:08:49
Ordin ANRE nr.118 din 17.07.2015, art.18 alin.(3) Valorile indicatorilor de performanta generali pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, centralizate semestrial si anual, incepand cu anul 2015 28.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2018-03-23 05:56:38 2017
2017-02-10 05:32:05 Anul 2016
2016-08-17 12:10:04
Ordin ANRE nr.118 din 17.07.2015, art.18 alin.(3) Valorile indicatorilor statistici generali pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, centralizate semestrial si anual, incepand cu anul 2015 28.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2018-03-23 05:57:13 2017
2017-02-10 05:31:26 Anul 2016
2016-08-17 12:10:25
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.10, alin.(1) Pagina proprie de internet 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-08-03 08:22:06 www.aquaenergia.ro
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.11 Lista principalelor acte normative care reglementeaza domeniul energiei electrice 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-08-03 08:23:50 Sectiunea dedicata: UTILE -> LEGISLATIE
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.12 Mentiunea expresa ca procesul de schimbare a furnizorului nu presupune plata niciunei taxe. 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.a Drepturile si obligatiile clientilor finali 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.b Preturile si tipurile de tarife practicate 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.C Modalitatile de masurare, facturare, continutul facturii si mijloacele de plata 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-08-17 12:09:20
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.d Principalele clauze ale contractului de furnizare 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.e Principalele conditii generale de contractare, inclusiv durata contractului, conditiile de reinnoire si renuntare la servicii, denuntarea unilaterala a contractului 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.f Procedura, etapele si documentele necesare procesului de solutionare a plangerilor clientilor finali 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.g Procedura, etapele si documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.h Procedura, etapele si documentele necesare procesului de solutionare/mediere a neintelegerilor precontractuale 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.i Procedura, etapele si documentele necesare procesului de solutionare a disputelor contractuale 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.j Principalele acte normative care reglementeaza domeniul energiei electrice si al gazelor naturale, relevante pentru clientii finali 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.k Alte informatii de interes pentru clientii finali, inclusiv cele privind eficienta energetica prevazute la art. 11 alin. (5) lit. d) pct. (ii) şi (iii) si lit. f) din Legea privind eficienta energetica nr. 121/2014 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.9 Materialele informative elaborate de ANRE 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-08-17 12:11:13
Ordin ANRE nr.16/2015 art.2 alin (2) lit.a) Procedura-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.16/2015 Procedura art.9 Formularul de inregistrare a plangerii 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.16/2015 Procedura art.23 alin. (2) Raportul privind activitatea de solutionare a plangerilor 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2017-04-26 09:50:34 Anul 2016
Ordin ANRE nr.16/2015 Procedura art.7 lit.a) Denumirea, adresa si programul de lucru ale compartimentului responsabil cu primirea si inregistrarea plangerilor 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.16/2015 Procedura art.7 lit.b) Numere de telefon/fax, adrese de e-mail dedicate primirii plangerilor 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.16/2015 Procedura art.7 lit.c) Programul audientelor, prezentat sub forma: nume, prenume, functie, zi si interval orar 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.16/2015 Procedura art.7 lit.e) Procedura interna privind solutionarea plangerilor de la clientii finali armonizata procedura-cadru 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.16/2015 Procedura art.7 lit.f) Categoriile de plangeri cu indicarea, pentru fiecare categorie, a termenului legal pentru depunere (daca este cazul) si a termenului legal de solutionare 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.16/2015 Procedura art.7 lit.g) Dreptul clientului final de a apela la ANRE, cu precizarea datelor de contact ale ANRE 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.16/2015 Procedura art.7 lit.h) Dreptul clientului final de a apela la alte proceduri extrajudiciare de solutionare a plangerilor 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.16/2015 Procedura art.7 lit.i) Dreptul clientului final de a se adresa instantei judecatoresti competente 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.64 din 14.07.2014, art.21, alin (4) Conditii generale pentru furnizarea energiei electrice 14.07.2014
Data publicarii Denumirea INFO
2016-08-04 16:42:19 pentru toti consumatorii
Ordin ANRE nr.64 din 14.07.2014, art.63, alin (1) Oferte-tip pe categorii de clienti finali 14.07.2014
Data publicarii Denumirea INFO
2018-11-05 11:35:30 Oferta standard - consumator casnic - 2019
2018-05-24 14:14:25 consumatori noncasnici
2018-05-24 14:13:16 Consumatori casnici
Ordin ANRE nr.64 din 14.07.2014, art.70 Formularul online pentru analiza comparativa a valorii facturii si a pretului mediu de vanzare a energiei electrice pentru un consum dat 14.07.2014
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.64 din 14.07.2014, art.76, alin.2 Linia telefonica dedicata, gratuita, care inregistreaza atat data transmiterii, cat si continutul mesajului continand datele autocitirii 14.07.2014
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.64 din 14.07.2014, art.91, alin.(1), lit.a Link la pagina web cu acces parolat, gratuit, in timp real si securizat, la datele proprii privind continutul facturii, istoricul de consum, istoricul platilor si, daca este cazul, al celorlalte sume datorate 14.07.2014
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.64 din 14.07.2014, art.91, alin.(1), lit.b Link catre pagina web unde se poate face transmiterea indexului autocitit de catre consumator 14.07.2014
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.64 din 14.07.2014, art.91, alin.(1), lit.c Link catre pagina web care afiseaza comparatia dintre consumul mediu zilnic din intervalul de facturare curent, consumul mediu zilnic din intervalul de facturare similar din anul precedent si consumul mediu zilnic din anul precedent, preferabil in forma grafica 14.07.2014
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.64 din 14.07.2014, art.91, alin.(1), lit.d Link catre pagina web care contine facilitati de inregistrare si de gestionare a solicitarilor si reclamatiilor 14.07.2014
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.64 din 14.07.2014, art.92 Informatii pe pagina proprie de internet cu privire la orice modificare a preturilor/tarifelor 14.07.2014
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.1 din 07.01.2010, art.20 alin (2) Valorile indicatorilor de performanta a serviciului de furnizare, pe categorii de consumatori (total, casnici, necasnici mici si necasnici mari) 26.01.2010
Data publicarii Denumirea INFO
2018-03-28 15:49:42 2017
2016-08-03 08:26:59 Datorita faptului ca licenta de furnizare a energiei electrice a fost obtinuta in anul 2015, aceasta nu este o obligatie pe care AQUA ENERGIA SA o are de indeplinit.
Ordin ANRE nr.69 din 02.07.2009, art.22 din Regulament Eticheta energiei electrice aferenta ultimei perioade de referinta pentru etichetare incheiate 03.09.2009
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita